Casgliad: colyn

Mae Pivot yn fenter gymdeithasol sy'n grymuso pobl sy'n profi digartrefedd i lywio eu bywydau trwy wneud a menter. Eu cenhadaeth yw dod â phwrpas, ystyr a chyflogaeth hyblyg i'r rhai na fyddai fel arall o bosibl yn gallu cael gafael arni, a thrwy wneud hynny rhoi'r hyder a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gymryd camau i ffwrdd o lety dros dro.

Mae Pivot yn darparu rhaglenni hyfforddi creadigol unigryw i'r rhai sy'n byw mewn hosteli yn y DU.