Casgliad: Merched Sy'n Malu Coffi

Mae GWGC yn fudiad rhostio a gwrthryfela coffi arbenigol annibynnol a sefydlwyd gan fenywod.

"Y gwir yw, mae menywod yn cael eu tangynrychioli a'u tanbrisio ar draws y diwydiant coffi. I yrru tuag at ddiwydiant mwy cyfartal, rydyn ni'n cael 100% o'n coffi gan gynhyrchwyr benywaidd gyda'r ffocws ar welededd a chynrychiolaeth."